Jacek Kurek. Dźwięki światłem opowiadane. Muzyczność malarstwa Marii Wollenberg-Kluza. Sounds narrated by light. The musicality of the painting of Maria Wollenberg-Kluza.

Jacek Kurek. Dźwięki światłem opowiadane. Muzyczność malarstwa Marii Wollenberg-Kluza. Sounds narrated by light. The musicality of the painting of Maria Wollenberg-Kluza.
Album składa się z 6 rozdziałów: I W ogrodzie... The in garden...; II Światło, dźwięk, rytm  Light, sound, rhythm; III Cisza i emocje Silence and emotions; IV  Szum morza The roal of the sea; V Taneczny krąg The dance circle; VI Muzyka i miłość Ojczyzny Music and love of the homeland; W poszukiwaniu "duszy świata, czyli muzyka malarstwa refleksyjnego In search of the "sout of the word" means the music of reflective painting. Każdy rozdział ilustrowany reprodukcjami  74 obrazów, 2 paseli i 8 rysunków Marii Wollenberg-Kluza
Projekt gaficzny: Sławomir Plewko KONTRA STUDIO

Fundacja Sztuki Współczesnej PALETA 2018
ISBN: 978-83-948573-1-8
Liczba stron: 128
Format: 287 x 230 mm kreda
Oprawa: twarda

Cena: 99 zł

Warunki zamówienia

;